Stronę odwiedziło: 5393 gości. Dziś Stronę odwiedziło: 57 gości.
Informacje dla nauczycieli
Proponowana przegl─?darka do strony to Mozilla Firefox

Na naszej stronie znajdziecie Pa??stwo odpowiedzi na wiele pyta?? dotycz─?cych szko??y.

Dowiecie si─? jak rozpocz─?─? nauk─? i na jakim instrumencie.

Mamy nadziej─?, ??e wej??cie na t─? stron─? zaowocuje "wej??ciem" do naszej spo??eczno??ci jak równie?? do??wiadczeniem rado??ci jak─? daje poznawanie, wykonywanie i tworzenie muzyki.
Dyrektor Szkoly
mgr Aneta Baca
brak ogłoszeń

Uwaga !
  Strona internetowa w przebudowie
przepraszamyUczniowie klas I roku szkolnego 2016 / 2017 
Pa??stwowej Szko??y Muzycznej I stopnia w Mr─?gowie.Cykl 6 – letni:

    1. Beperszcz Filip - tr─?bka
    2. Bernard Klaudia - flet
    3. Moroz Mateusz - tr─?bka
    4. Nurczyk Aleksandra - klarnet
    5. Pa??nikowska Nikola - flet
    6. Rozberg Marcel - tr─?bka
    7. Trypucka Hanna - flet
    8. Witucki Szymon Rafa?? - sakshorn
    9. ............. wolne miejsce dla Ciebie - waltornia

 


Cykl 4 - letni: 

    1. Pu??awski Bartosz - fortepian
    2. Figura Matylda - tr─?bka
    3. Biedka Kalina - fortepian
    4. Pasiuk Maja - fortepian
    5. Ba??dyga Lena - perkusja
    6. Barczyk Oskar Karol - flet
    7. Kotuszewska Larysa Julia - skrzypce
    8. ............. wolne miejsce dla Ciebie - puzon
    9. ??witaj Hanna - wiolonczela
  10. Dudek Dawid - puzon
  11. Zysk Agata - organy
  12. Pieszko Jan Pawe?? - trabka
  13. Patejuk Maja - akordeon